فرمانداری  شهرستان دلفان
اخبار
1397/08/29
آقاي بهمني فرماندار در ديدار با مهندس نجفي مديركل منابع طبيعي خواستار تقويت امكانات اداري و نيروي انساني اداره منابع طبيعي شهرستان گرديد آقاي بهمني فرماندار در ديدار با مهندس نجفي مديركل منابع طبيعي خواستار تقويت امكانات اداري و نيروي انساني اداره منابع طبيعي شهرستان گرديد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان دلفان ظهر روز گذشته مهندس نجفي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري با آقاي بهمني فرماندار ديدار نمود. در اين مراسم مهندس نجفي ضمن تبريك انتصاب آقاي بهمني طي سخناني گزارشي  را در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه منابع طبيعي و آبخيزداري در حوزه شهرستان ارائه نمود. وي افزود طي سالجاري مبلغ سه ميليارد دويست هفتاد پنج ميليون تومان اعتبار جهت  توسعه طرح هاي آبخيزداري و احداث ساختمان اداره منابع طبيعي  به تفكيك در حوزه كاكاوند 625000000 ششصد بيست پنج ميليون تومان، شرف آباد 2400000000 دو ميليارد چهار صد ميليون تومان، اسلام آباد خاوه 25000000 دويست و پنجاه ميليون تومان، پاسگاه حفاظتي ميربگ جنوبي 250000000 دويست پنجاه ميليون تومان و ساختمان اداره 550000000 پانصد پنجاه ميليون تومان اختصاص يافته است. مهندس نجفي اظهارداشت در راستاي حفاظت از جنگل ها و حفظ محيط زيست تعداد 118 آبگرمكن خورشيدي تحويل اهالي روستاهاي دور افتاده و  در مجاورت جنگل ها گرديد. در ادامه آقاي بهمني فرماندار ضمن خير مقدم به مهندس نجفي و هئيت همراه   مطالبي را در خصوص نقش جنگل ها و منابع طبيعي در زندگي جوامع بشري بيان نمود. وي سپس با اشاره به  محروميت و گسترده گي حوزه شهرستان و پوشش جنگلي مناسب خواستار توجه ويژه مسئولين  استاني به شهرستان در خصوص تقويت امكانات اداري و نيروي انساني گرديد.

تعداد بازدید : 575
Powered by DorsaPortal